top of page

Olympiaditus Group

Public·154 members

Handboek Verrichtingen In De Huisartsenpraktijk.pdf !FULL!


DOWNLOAD > https://urlin.us/2tfKB0

Menig huisarts neemt graag een scalpel of naaldvoerder ter hand. Het uitvoeren van een verrichting biedt een verfrissende afwisseling op het luisteren, praten, voorlichten, adviseren, coachen en voorschrijven binnen de huisartsenpraktijk. Dat het incideren van abcessen, het verwijderen van kleine benigne tumoren en het hechten van eenvoudige wonden tot de basistaken van de huisarts behoren, is algemeen bekend. Maar de mogelijkheden gaan veel verder. In dit rijk geïllustreerde standaardwerk wordt aan de hand van stapsgewijze instructie, verhelderende foto's en tekeningen een groot aantal verrichtingen toegankelijk gemaakt.Alle ingrepen zijn zoveel mogelijk van beeldende casuïstiek voorzien en worden volgens een heldere, vaste structuur behandeld:* Achtergronden* Indicaties en contra-indicaties* Valkuilen* Instrumentarium en materialen* Voorbereidingen* Stapsgewijze beschrijving van de verrichting* Complicaties* Nazorg* LiteratuurNaast het systematisch beschrijven van de verrichtingen zelf, is er natuurlijk veel aandacht voor de organisatie, de administratie en het wettelijk kader.Sinds het verschijnen van de eerste druk in 2009 heeft ruim 80% van de huisartsen in Nederland dit praktische naslagwerk aangeschaft. De vijfde, geheel herziene druk van het handboek is nu volledig geactualiseerd en uitgebreid. Nieuwe verrichtingen zijn toegevoegd en bestaande verrichtingen zijn aangepast op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.Dit boek instrueert niet alleen, het inspireert ook. De huisarts zal na het lezen ervan nauwelijks kunnen wachten om met de nieuw verworven kennis aan de slag te gaan. Bouwen aan een praktijk waarin verrichtingen een integraal onderdeel uitmaken van de patiëntenzorg en werkplezier van het gehele huisartsgeneeskundige team.Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een coproductie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Prelum Medische media & nascholing.


Het enige minpunt van deze handboeken is het ontbreken van een online versie. Bij de volgende herziening zou verder eens nagegaan kunnen worden of de onderwerpen nog passend zijn: welke zijn overbodig geworden en welke missen we 153554b96e


https://www.gigaroxx.com/forum/business-forum/dbm-army-lists-book-1

https://www.adventrix.es/group/mysite-200-group/discussion/19d34f21-abba-4c9a-89cf-69960a24625a

https://www.ucptsociety.com/forum/untitled-category-1/dashboard-2-0-14699-0-official-download-high-quality

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page